Användarnamn:


Lösenord:

 
 

 Virusutbrott och kvittering av gods 

--UPPDATERING--
F.r.om. den första oktober (2021-10-01) kommer Lincargo återuppta förfarandet med mottagarkvittens. Detta gäller både underskrift i app, men även i de fall där fysisk fraktsedel används.

Vid frågor - kontakta närmsta transportledningskontor.

Luleå: transportledning.lulea@lincargo.se
Umeå: transportledning.umea@lincargo.se
Lycksele. transportledning.lycksele@lincargo.se

Tidigare meddelande:

Pga av rådande omständigheter med virusutbrott ser vi att godskvittenser på telefon endast tas av chaufför.

Chaufför väljer godsmottagarens namnförtydligande men skriver ett “X” som kvittens istället för godsmottagarens kvittens.